Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een yogales bij Natuurlijk Yoga ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

  • Alle cursisten nemen op eigen risico deel aan de les.
  • Natuurlijk Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische┬áklachten/schade.
  • Het is raadzaam bij klachten altijd eerst een arts te raadplegen of het verantwoord is om deel te nemen aan de yogales.
  • Natuurlijk Yoga kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • Natuurlijk Yoga is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan eigendommen.

Lesgeld en annulering

  • Alle tarieven zijn inclusief btw.
  • Per blok ontvang je een factuur, losse lessen worden vooraf betaald middels een overboeking.
  • Er wordt geen restitutie van het lesgeld verleend bij afwezigheid van de cursist. Er wordt per blok 1 inhaalles aangeboden en je kunt in jouw plaats iemand anders aan de les laten deelnemen (bijvoorbeeld een collega, vriend of vriendin, partner).
  • Indien de docent verhinderd is om les te geven wordt zo mogelijk de les vervangen door een andere docent of wordt de lesperiode verlengd.
  • Natuurlijk Yoga behoudt zich het recht voor lessen te verplaatsen. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van de reeds betaalde lessen.